2106122771 Πεύκη, Αττικής
hero image

 

ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
Στέφος Δημήτρης | Σχολή Οδηγών Πεύκη Αττικής

 

Κατηγορία B
 
 
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΗΛΙΚΙΑΣ:
Κατά την ημέρα κατάθεσης της αίτησης και των δικαιολογητικών, πρέπει ο ενδιαφερόμενος να έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του.
 

ΤΙ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΟΔΗΓΗΣΕΤΕ:
>> Αυτοκίνητα με μέγιστη επιτρεπόμενη μάζα μέχρι 3.500 kg και σχεδιασμένα και κατασκευασμένα για τη μεταφορά οκτώ (8), το πολύ επιβατών, εκτός από τον οδηγό.

Τα αυτοκίνητα της κατηγορίας αυτής επιτρέπεται να συνδυάζονται με ρυμουλκούμενο, του οποίου η μέγιστη επιτρεπόμενη μάζα δεν υπερβαίνει τα 750 kg, υπό τον όρο ότι η μέγιστη επιτρεπόμενη μάζα του συνδυασμού αυτού δεν υπερβαίνει τα 4.250 kg.
 
ΑΙΤΗΣΗ
 
 
 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
  Φωτοτυπία Ταυτότητας
  Φωτοτυπία άδειας οδήγησης (αφορά μόνο τις επεκτάσεις)
  Φωτογραφίες δύο (2)  έγχρωμες τύπου διαβατηρίου
  Έντυπο αίτησης εκτύπωσης (χορηγείται από την σχολή οδηγών) θεωρημένο με το γνήσιο της υπογραφής
  Αίτηση υπεύθυνη δήλωση για την έκδοση της άδειας οδήγησης (χορηγείται από την σχολή οδηγών) θεωρημένη με το γνήσιο της υπογραφής 
  Βεβαίωση Γιατρών
 
ΓΝΗΣΙΟ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ
 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Ελάχιστες ώρες μαθημάτων 18 ώρες οδήγηση αυτοκινήτου και εξετάσεις.
 
ΒΙΒΛΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
 
 
Κατηγορία BE
 
 
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΗΛΙΚΙΑΣ:
Κατά την ημέρα κατάθεσης της αίτησης και των δικαιολογητικών, πρέπει ο ενδιαφερόμενος να έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του.
 

ΤΙ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΟΔΗΓΗΣΕΤΕ:
>> ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β96:
Τα αυτοκίνητα της κατηγορίας αυτής συνδυάζονται με ρυμουλκούμενο αλλά η μέγιστη επιτρεπόμενη μάζα του συνδυασμού αυτού δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 4.250kg. Αυτή η κατηγορία αφορά σε όσους ρυμουλκούν βάρκες και τροχόσπιτα που έχουν βάρος άνω των 750 κιλών αλλα λιγότερο των 3500. Αυτή η κατηγορία χορηγείται ΧΩΡΙΣ εξετάσεις οδήγησης.

>> ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΒΕ:
Σύνολα συζευγμένων οχημάτων, που αποτελούνται από έλκον όχημα της κατηγορίας Β και από ρυμουλκούμενο ή ημιρυμουλκούμενο, όταν η μέγιστη επιτρεπόμενη μάζα του ρυμουλκουμένου ή του ημιρυμουλκουμένου δεν υπερβαίνει τα 3.500kg.
 
ΑΙΤΗΣΗ
 
 
 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
  Φωτοτυπία Ταυτότητας
  Φωτοτυπία άδειας οδήγησης (αφορά μόνο τις επεκτάσεις)
  Φωτογραφίες δύο (2)  έγχρωμες τύπου διαβατηρίου
  Έντυπο αίτησης εκτύπωσης (χορηγείται από την σχολή οδηγών) θεωρημένο με το γνήσιο της υπογραφής
  Αίτηση υπεύθυνη δήλωση για την έκδοση της άδειας οδήγησης (χορηγείται από την σχολή οδηγών) θεωρημένη με το γνήσιο της υπογραφής
  Βεβαίωση Γιατρών
 
ΓΝΗΣΙΟ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ
 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Μαθήματα οδήγησης 7 των 45 λεπτών
 
ΒΙΒΛΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ