2106122771 Πεύκη, Αττικής
hero image

 

ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ
Στέφος Δημήτρης | Σχολή Οδηγών Πεύκη Αττικής

 

Κατηγορία ΑΜ
 
 
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΗΛΙΚΙΑΣ:
Κατά την ημέρα κατάθεσης της αίτησης και των δικαιολογητικών, πρέπει ο ενδιαφερόμενος να έχει συμπληρώσει το 16ο έτος της ηλικίας του.
 

ΤΙ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΟΔΗΓΗΣΕΤΕ:
>> ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΟ:
Είναι το δίκυκλο ή τρίκυκλο μηχανοκίνητο όχημα, με μέγιστη, εκ κατασκευής, ταχύτητα 45 km/h και έχει κινητήρα κυβισμού μέχρι και 50 cm3, ή μέγιστης καθαρής ισχύος μέχρι και 4 kW, αν πρόκειται για ηλεκτρικό κινητήρα.

>> ΕΛΑΦΡΟ ΤΕΤΡΑΚΥΚΛΟ:
Είναι το τετράκυκλο μηχανοκίνητο όχημα, του οποίου η μάζα κενού οχήματος είναι μικρότερη ή ίση των 350 kg, μη συμπεριλαμβανομένης της μάζας των συσσωρευτών αν πρόκειται για ηλεκτρικό όχημα, του οποίου η μέγιστη ταχύτητα εκ κατασκευής είναι το πολύ 45 km/h και έχουν κινητήρα:

Α. Κυβισμού 50 cm 3 ή μικρότερο, αν είναι επιβαλλόμενης ανάφλεξης (με σπινθήρα).

Β. Μέγιστης συνεχούς καθαρής ισχύος 4 kW ή μικρότερης, αν πρόκειται για ηλεκτροκινητήρα
.
 
ΑΙΤΗΣΗ     
 
 
 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
  Φωτοτυπία Ταυτότητας.
  Φωτοτυπία άδειας οδήγησης (αφορά μόνο τις επεκτάσεις)
  Φωτογραφίες δύο (2)  έγχρωμες τύπου διαβατηρίου.
  Έντυπο αίτησης εκτύπωσης (χορηγείται από την σχολή οδηγών) θεωρημένο με το γνήσιο της υπογραφής
  Αίτηση υπεύθυνη δήλωση για την έκδοση της άδειας οδήγησης (χορηγείται από την σχολή οδηγών) θεωρημένη με το γνήσιο της υπογραφής
  Βεβαίωση Γιατρών
 
ΓΝΗΣΙΟ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ
 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Ελάχιστες ώρες θεωρητικών μαθημάτων 21 ώρες ΚΟΚ
Ελάχιστες ώρες θεωρητικών μαθημάτων δίκυκλου 10 ώρες & 14 ώρες οδήγησης μοτοσυκλέτας.
 
*Αν είστε κάτοχος κατηγορίας Β’ απαιτούνται: Ελάχιστες ώρες θεωρίας μοτοσυκλέτας 11 ώρες και 12 ώρες οδήγησης μοτοσυκλέτας.
 
ΒΙΒΛΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
 
 
Κατηγορία Α1
 
 
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΗΛΙΚΙΑΣ:
Κατά την ημέρα κατάθεσης της αίτησης και των δικαιολογητικών, πρέπει ο ενδιαφερόμενος να έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του.
 

ΤΙ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΟΔΗΓΗΣΕΤΕ:
>> ΔΙΚΥΚΛΑ
μέγιστου κυβισμού 125cm3 και μέγιστης ισχύος 11kw (14,75ps) ενώ μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα στο χειροκίνητο ή στο αυτόματο κιβώτιο.

>> ΤΡΙΚΥΚΛΑ
Μηχανοκίνητα τρίκυκλα, των οποίων η ισχύς δεν υπερβαίνει τα 15 kW(20,12ps)
 
ΑΙΤΗΣΗ
 
 
 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
  Φωτοτυπία Ταυτότητας.
  Φωτοτυπία άδειας οδήγησης (αφορά μόνο τις επεκτάσεις)
  Φωτογραφίες δύο (2)  έγχρωμες τύπου διαβατηρίου.
  Έντυπο αίτησης εκτύπωσης (χορηγείται από την σχολή οδηγών) θεωρημένο με το γνήσιο της υπογραφής
  Αίτηση υπεύθυνη δήλωση για την έκδοση της άδειας οδήγησης (χορηγείται από την σχολή οδηγών) θεωρημένη με το γνήσιο της υπογραφής
  Βεβαίωση Γιατρών
 
ΓΝΗΣΙΟ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ
 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Ελάχιστες ώρες θεωρητικών μαθημάτων 21 ώρες ΚΟΚ, 10ώρες θεωρητικών μαθημάτων δίκυκλου και 14 ώρες οδήγησης μοτοσυκλέτας.
*Αν είστε κάτοχος κατηγορίας Β’: απαιτούνται 11 ώρες θεωρίας μοτοσυκλέτας, 12 ώρες οδήγησης μοτοσυκλέτας και εξετάσεις.
*Αν είστε κάτοχος (ΑΜ): οι ελάχιστες ώρες μαθημάτων είναι 7 ώρες οδήγηση μοτοσυκλέτας.
 
ΒΙΒΛΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
 
 
Κατηγορία Α2
 
 
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΗΛΙΚΙΑΣ:
Κατά την ημέρα κατάθεσης της αίτησης και των δικαιολογητικών, πρέπει ο ενδιαφερόμενος να έχει συμπληρώσει το 20ο έτος της ηλικίας του.
 

ΤΙ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΟΔΗΓΗΣΕΤΕ:
Μοτοσικλέτες μέγιστης ισχύος 35 kW (47ps) και με μέγιστο λόγο ισχύος προς βάρος μικρότερο από 0,2 kW/kg, που δεν προέρχονται από διασκευή άλλης μοτοσικλέτας, ισχύος μεγαλύτερης του διπλάσιου της ισχύος της διασκευασθείσας μοτοσικλέτας.

Οι μοτοσυκλέτες μπορούν να είναι με κινητήρα οποιωνδήποτε κυβικών.
 
ΑΙΤΗΣΗ
 
 
 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
  Φωτοτυπία Ταυτότητας.
  Φωτοτυπία άδειας οδήγησης (αφορά μόνο τις επεκτάσεις)
  Φωτογραφίες δύο (2)  έγχρωμες τύπου διαβατηρίου.
  Έντυπο αίτησης εκτύπωσης (χορηγείται από την σχολή οδηγών) θεωρημένο με το γνήσιο της υπογραφής
  Αίτηση υπεύθυνη δήλωση για την έκδοση της άδειας οδήγησης (χορηγείται από την σχολή οδηγών) θεωρημένη με το γνήσιο της υπογραφής
  Βεβαίωση Γιατρών
 
ΓΝΗΣΙΟ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ
 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Ελάχιστες ώρες θεωρητικών μαθημάτων 21 ώρες ΚΟΚ, 10ώρες θεωρητικών μαθημάτων δίκυκλου και 14 ώρες οδήγησης μοτοσυκλέτας.
*Αν είστε κάτοχος κατηγορίας Β’: απαιτούνται 11 ώρες θεωρίας μοτοσυκλέτας, 12 ώρες οδήγησης μοτοσυκλέτας και εξετάσεις.
*Αν είστε κάτοχος (ΑΜ-A1): οι ελάχιστες ώρες μαθημάτων είναι 7 ώρες οδήγηση μοτοσυκλέτας.
 
ΒΙΒΛΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
 
 
Κατηγορία Α
 
 
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΗΛΙΚΙΑΣ:
Κατά την ημέρα κατάθεσης της αίτησης και των δικαιολογητικών, πρέπει ο ενδιαφερόμενος να έχει συμπληρώσει το 24ο έτος της ηλικίας του ή το 22ο έτος εφόσον είναι ήδη κάτοχος άδειας οδήγησης της Κατηγορίας Α2 για δύο (2) τουλάχιστον έτη.
 

ΤΙ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΟΔΗΓΗΣΕΤΕ:
Όλες τις Μοτοσικλέτες.

Μηχανοκίνητα τρίκυκλα η ισχύς των οποίων υπερβαίνει τα 15 kW.
 
ΑΙΤΗΣΗ
 
 
 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
  Φωτοτυπία Ταυτότητας.
  Φωτοτυπία άδειας οδήγησης (αφορά μόνο τις επεκτάσεις)
  Φωτογραφίες δύο (2)  έγχρωμες τύπου διαβατηρίου.
  Έντυπο αίτησης εκτύπωσης (χορηγείται από την σχολή οδηγών) θεωρημένο με το γνήσιο της υπογραφής
  Αίτηση υπεύθυνη δήλωση για την έκδοση της άδειας οδήγησης (χορηγείται από την σχολή οδηγών) θεωρημένη με το γνήσιο της υπογραφής
  Βεβαίωση Γιατρών
 
ΓΝΗΣΙΟ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ
 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Ελάχιστες ώρες θεωρητικών μαθημάτων 21 ώρες ΚΟΚ, 10ώρες θεωρητικών μαθημάτων δίκυκλου και 14 ώρες οδήγησης μοτοσυκλέτας.
*Αν είστε κάτοχος κατηγορίας Β’: οι ελάχιστες ώρες θεωρητικών μαθημάτων είναι 11 ώρες θεωρητικών μαθημάτων δίκυκλου, 12 ώρες οδήγηση μοτοσυκλέτας και εξετάσεις.
*Αν είστε κάτοχος (ΑΜ,Α1,Α2): οι ελάχιστες ώρες μαθημάτων είναι 7 ώρες οδήγηση μοτοσυκλέτας
 
ΒΙΒΛΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ