2106122771 Πεύκη, Αττικής
hero image

 

Π.Ε.Ι.
Στέφος Δημήτρης | Σχολή Οδηγών Πεύκη Αττικής

 

 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ (ΠΕΙ):
Οι οδηγοί που είναι κάτοχοι άδειας οδήγησης λεωφορείου (Δ, Δ1, Δ+Ε) και οι οδηγοί που είναι κάτοχοι άδειας οδήγησης φορτηγού (Γ, Γ1, Γ+Ε) προκειμένου να εξασκούν το επάγγελμα του οδηγού, είναι υποχρεωμένοι πέραν της απαιτούμενης άδειας οδήγησης να κατέχουν και ΠΕΙ (Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας).
 
ΑΙΤΗΣΗ
 
 
 
ΓΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗ Π.Ε.Ι.
  Σεμινάρια διάρκειας 35 ωρών
  Μετά την επιτυχή παρακολούθηση η Σχολή θα εφοδιάσει τον οδηγό με βεβαίωση επιτυχούς παρακολούθησης  για να εκδοθεί το Π.Ε.Ι (δεν απαιτούνται εξετάσεις).
 
ΓΙΑ Π.Ε.Ι.  ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ
Απαιτείται η εξέταση του οδηγού σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο η οποία προγραμματίζεται και πραγματοποιείται από τις Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών.
 
  Η θεωρητική εξέταση γίνεται ηλεκτρονικά και περιλαμβάνει 2 δοκιμασίες οι οποίες περιλαμβάνουν ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής στις οποίες ο οδηγός θα πρέπει να απαντήσει σωστά τουλάχιστον σε 36 από τις 60 ερωτήσεις σε χρονική διάρκεια 150 λεπτών και 2 μελέτες περιπτώσεων στις οποίες ο οδηγός θα πρέπει να συγκεντρώσει τουλάχιστον 24 βαθμούς από τους 40 που βαθμολογείται η πλήρης ανάπτυξη και των 2 θεμάτων. Η διάρκεια εξέτασης για την 2η δοκιμασία είναι 90 λεπτά.
 
  Οι επιτυχόντες στην θεωρητική εξέταση προγραμματίζονται από τις Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών για πρακτική εξέταση η οποία αποτελείται από προφορική εξέταση και δοκιμασία οδήγησης.